شنبه، مرداد ۲۸

شب سخت

انتظار و التماس ماه 
به افول و طلوع 
تشویش و اضطراب 
به مرگ و زندگی 
خدا در آغوش 
آرام مانده است 

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...