دوشنبه، مرداد ۲۳

ناله نیست ... درد است

میان گریه 
می روم مقابل آینه 
یادت هست 
می گفتی 
چه کنم همیشه گریه کنی؟
اگر بدانی چشم هایت ... 
رفتی 
همیشه گریه می کنم 
اما نیستی که ببینی 
چشم هایم ...

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...