شنبه، مرداد ۲۱

ماه و پلنگ

چون ماده پلنگی
که تنها 
دلبری را برای ماه می داند 
نگاهم به آن بالاست ...

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...