پنجشنبه، مرداد ۱۹

هیچ چیز را به عنوان جایگزین طلب نمی کنم

هیچ چیز را به عنوان جایگزین طلب نمی کنم 
تو را دوست دارم بدون واژه و نکوهش 
بدون اشک های سیل گونه ی عصبی
بدون تیغ نزد رگهای پر نبض 
بدون حسادت که انسان را از درون می خورد و
 انتقام می گیرد برای نوازشی که دریافت نکرده
تو را دوست دارم بدون نقاب دروغینی که 
گاهی آن را دوست داری 
و می خواهم این اسارت احمقانه را ترک کنم
 اما دلم نمی خواهد آزاد باشم 
و این غمگین است مثل خورشید در هوای گرفته
هیچ چیز را به عنوان جایگزین طلب نمی کنم 


آنا نورنبرگ 

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...