شنبه، مرداد ۲۱

درد دارد این من

چه انتظار داری؟ 
چیزی از تو نمی دانم 
بگذار برای خودم بگریم ...

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...