پنجشنبه، مرداد ۲۶

هیچ چیز تغییر نکرده جز ...

هیچ چیز تغییر نکرده اما 
دو روز است دستهایم یخ می کند 
سرم گیج می رود 
و پاهایم شل می شوند 
هیچ چیز تغییر نکرده اما 
بوی پاییز می دهد تابستانم 
هوای تو دارد این هوا 
و بغضم اشک می شود 
من همان منم 
و روز همان روزگار 
و تو 
.
.
راستی 
تو هنوز هم همانی؟

۱ نظر:

ناشناس گفت...

هیچ چیز تغییر نمی کند.تنها دایره وار می چرخیم
دایره وار می رقصیم و حالیمان نیست کهبر نوک پرگار هم می چرخیم.
وجودمان
هستی مان
دست هایمان
همه
همه
همه
همه
به هم تعریف و تعارف می شوند

مرد

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...