جمعه، مرداد ۲۷

تربیت ایرانی

سرم به حرف زدن با دوستی گرمه و نمی بینمشون اما از پشت سر صدای بازی کردن چند پسر بچه ایرانی و دو رگه با هم می آید :
دنیل  دنیل خم شو عبرت بگیریم !!!


پ .ن 1 :  :|
پ .ن 2 : ما هم بچه بودیم ....

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...