شنبه، مرداد ۲۱

ذخیره ها پر شده است

 پاک می کنم 
تمام گفتنی ها را و به جایش مزخرف می نویسم 
تو بخند ...

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...