شنبه، مرداد ۲۸

کمی با من مدارا کن ...

آخ که هیچ چیز در زندگی نفرت انگیزتر از نفس کشیدن کنار یک الکلی نیست :|

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...