دوشنبه، مرداد ۲۳

او هم می دانست که رفت

گالیله می دانست 
زمین که گرد باشد 
آدم ها هرچقدر که بروند 
باز
امیدی هست که برسند 
اگر نمی دانست که 
این همه لجبازی نمی کرد

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...