پنجشنبه، شهریور ۲

مدار بی مراد

همان طور که می گفتی 
این روزها 
مردمان نقشه می کشند 
تا مردانگی را 
از نقطه ی *آ* ب *رو*  به زیر بکشند
کاش کمی جرات داشتم 
که بگویم
آینه ای هم هست؟

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...