دوشنبه، شهریور ۲۰

چشم می بندم به رویا

می گویند شش سال 
و
 لبخند می زنند 
خیره می شوم به برق نگاهت 
و
راحت نفس می کشم

با هم گذشتیم ...

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...