دوشنبه، شهریور ۲۰

این مستی توامان

دلش که تنگ می شود 
نفحه ای از عشق به مشامت می رساند 
و تا به خود آیی 
رفته است 
تو می مانی و یک عمر نشئگی
و خماری همیشگی 

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...