دوشنبه، شهریور ۲۰

با توام نازنینم

دیگر
صبر نمی خواهم 
و تو
خوب می توانی 
این بار 
گشایشی کن !

۱ نظر:

ناشناس گفت...

-اون نمی دونه چی کار کنه
+پس چکار می کنه؟
- یه نیگا به من می ندازه و یه نیگا هم به تو
+ما یک کلمه هم نمی گیم
- ما به اون نیگا می کنیم
+اون یک کلمه هم نمیگه
-و ما هم به او نیگا می کنیم
+هیچ کس هیچی نمی گه

==بخشی از نمایشنامه مستخدم ماشینی/هارولد پینتر


مرد

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...