دوشنبه، مهر ۱۷

آن که می گریخت عقلم بود

می گفت کلام نشانه ی عقل است 
و تمایز انسان با دیگر موجودات نیز در همین عقل و کلام است 
که می گویند انسان حیوان ناطق است 
و کیفیت کلام نیز با کمیت عقل رابطه ای مستقیم دارد 
باز گشته ام 
اما ...

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...