سه‌شنبه، مهر ۱۸

فوبیای نبودنت

آقا یادتان هست؟ 
سما نگهبان چشمه 
هنوز هم احساس بیهودگی مرا می برد به ترس پایان ماجرا و هجوم مقوایی دشمنان چشمه 
بیدار شدن دخترک روسری سفید از خواب و نرسیدن به زنگ اخطار ...
غرق شدن ...

خوابم نبرد که ببینم نیستید ....

هیچ نظری موجود نیست:

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم... سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت.

چند روزی بود دنبال یک وقت مناسب می گشتم تا مثل قدیم راحت بنویسم و آرام بگیرم ولی دریغ ...  می خواستم مفصل برایت تعریف کنم ، از تو تشکر ک...