جمعه، آبان ۱۹

دل دزدها

در عشق باز است 
اما حیا را دور می زنیم 
تا دیگ هوس سر نرودعنوان ، کلمه ای از شعر هیچکده است 

هیچ نظری موجود نیست:

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم... سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت.

چند روزی بود دنبال یک وقت مناسب می گشتم تا مثل قدیم راحت بنویسم و آرام بگیرم ولی دریغ ...  می خواستم مفصل برایت تعریف کنم ، از تو تشکر ک...