نکند مرده باشیم؟

آرام ...
نگاه کن
انگار غصه ها خوابند
درد ندارد درونم 
حتی لبخندت هم هست 
هیــــس ...
آغوشت را ببین 
باز مانده به انتظارم 
بیا 
پاورچین پاورچین دور شویم 

نکند مرده باشیم؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب