چهارشنبه، فروردین ۲۳

نکند مرده باشیم؟

آرام ...
نگاه کن
انگار غصه ها خوابند
درد ندارد درونم 
حتی لبخندت هم هست 
هیــــس ...
آغوشت را ببین 
باز مانده به انتظارم 
بیا 
پاورچین پاورچین دور شویم 

نکند مرده باشیم؟

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...