چهارشنبه، فروردین ۲۳

هیــــچ مگو

خدا را چه دیدی
شاید آرامشــمان 
ماندنی شد 
شاید مقصود از طوفان 
همین گرد و خاک ِ روی میز بود ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر