دلم گرفته مادر!

دلم گرفته مادر!
جمله ای که هیچ گاه نگفتم ... مگر روی کاغذ 
اما امروز 
کلماتم فریاد می شوند 
و
چشمم در طلب نگاهت ... اشک می ریزد 
چه همه دلتنگم امروز 
به صدایت که 
بگویی 
توکل کن عزیزم
و من غر بزنم 
تو بخندی ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب