بیا به پای هم بمیریم

زندگی را که یاد نگرفتم

باید کمی تمرین ِ مُردن کنم 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب