سه‌شنبه، خرداد ۳۰

شیشه

ماهیت ِ پنجره 
به شیشه بود 
وقتی که شکست ...

۱ نظر:

ناشناس گفت...

ماهیت پنجره
به شیشه بود
وقتی شکست
غم رفت
گنجشک آمد
پروانه به خیال گل گاوزبان سلام کرد

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...