چهارشنبه، خرداد ۳۱

عالی

+ سلام
- سلااااام 
+ زندگی چطوره؟
-عاالی 
+ صبح دیدم 
- چی رو؟
+عالی رو دیگه 
- هوم؟
+ :)

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...