یکشنبه، تیر ۴

نمی دانست

می گفت 
گرسنگی... هوس می آورد 
فقر .... فحشا 


من که از تو سیر نمی شوم !

۱ نظر:

ناشناس گفت...

اینکه بی شرمانه دوست بدارم
فقیرانه حریص ت باشم
جدال ولگرد کارتن خواب کوی تو باشم و شاهزاده ی اسب سوارِ خیابان های اسطوره
...

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...