سه‌شنبه، خرداد ۳۰

روزگار ِغریــــبی است

غربت و رنج تنهایی
قرب و غربت چشمان 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

و در بازی کلمات
حرف قربانی شد
قاف م
حرف آخرم
عشق م

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...