باران

من به معجزه ی باران ایمان دارم 
کفش ها را برکن و بیا 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب