پنجشنبه، تیر ۱

ر ف ت

این دیگه عادتمون شده
به وداعی نرسیدیم و برفت 
بله آقا 
برفت ...
ر
ف
ت 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

از میدان آزادی به سوی خیابان ت آمده ام
.
.
.
.
.
.
.
.


Hiwa1362@yahoo.com

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...