یکشنبه، تیر ۴

دیالوگ

+ نترس حواسم بت هست  : {

- آخه لنتی من از خود ِ تو می ترسم  : |

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر