سه‌شنبه، خرداد ۳۰

بوی پیراهنت که ندارم

باید پیراهنی باشد 
که به گاه دلتنگی 
بر صورتت بگذاری 
بو بکشی و اشک بریزی 
باید پیراهنی باشد 
که بپوشی 
که بروی در قالب اش 
که زنده شوی به بوی تنش 

باید پیراهنی باشد 
.
.
باید پیراهنی باشد 
.
.

که نیست ...

۱ نظر:

ناشناس گفت...

دلتنگی هایی هست
که نیست
دلتنگی های بویناک نبض عطر
در بازوی رهای باد

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...