بوی پیراهنت که ندارم

باید پیراهنی باشد 
که به گاه دلتنگی 
بر صورتت بگذاری 
بو بکشی و اشک بریزی 
باید پیراهنی باشد 
که بپوشی 
که بروی در قالب اش 
که زنده شوی به بوی تنش 

باید پیراهنی باشد 
.
.
باید پیراهنی باشد 
.
.

که نیست ...

نظرات

  1. دلتنگی هایی هست
    که نیست
    دلتنگی های بویناک نبض عطر
    در بازوی رهای باد

    پاسخحذف

ارسال یک نظر

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب