سه‌شنبه، خرداد ۳۰

گفتنش صحیح نیست که نیست

تجربه کردن چیزی که ممکن است اولین و آخرین بار باشد هیجان انگیز است 
کاش بودی 
چقدر شماره های گوشی را بالا و پایین کردم
بعضی حرفها فقط خریدار خودش را می طلبد ... به صد نفر دیگر هم که بگویم تا نباشی حالم همین است 
تو را تصور می کنم و لبخندت را ...
اه لعنتی کاش بودی 

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...