چهارشنبه، خرداد ۳۱

رو مگردان

رو مگردان 

این نگاه 
رم کرده است

۱ نظر:

ناشناس گفت...

و رویگردانی های ما
حکایت دور برگردانیست
در اتوبان به وقت شمالِ چشم ها

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...