عاشقانه ها ... تهدیدها

گره به ابرو و هی ناز می کنی
خودت سر شوخی را باز می کنی 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب