چهارشنبه، تیر ۲۸

عاشقانه ها ... تهدیدها

گره به ابرو و هی ناز می کنی
خودت سر شوخی را باز می کنی 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر