شک ام به یقین

با یقین 
به هیچ جا نمی رسیم 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب