چهارشنبه، تیر ۲۸

شک ام به یقین

با یقین 
به هیچ جا نمی رسیم 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر