بوی تو

هیچ ماجرای عاشقانه ای نبود 
تمام ِ مسیر کتاب را بو می کشیدم ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب