نشنیدن

و حرف هایی هست برای نشنیدن ...
 و فقط گوش کردن  
برای سبک شدن  ِ دل مخاطبی که حرفهایش را به ابتذال بودن کشانده و حال این تویی که نباید بشنوی و تنها وظیفه ات گوش کردن است و بعد به باد سپردن که  آبرویش را بخری و غمش را مرهم شوی ... 
آری حرف هایی هم هست برای نشنیدن ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب