جمعه، آبان ۱۲

نشنیدن

و حرف هایی هست برای نشنیدن ...
 و فقط گوش کردن  
برای سبک شدن  ِ دل مخاطبی که حرفهایش را به ابتذال بودن کشانده و حال این تویی که نباید بشنوی و تنها وظیفه ات گوش کردن است و بعد به باد سپردن که  آبرویش را بخری و غمش را مرهم شوی ... 
آری حرف هایی هم هست برای نشنیدن ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر