اقرا

درد را 
جز اهلش نمی خواند 
بقیه 
رج می زنند

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب