پنجشنبه، بهمن ۱۲

شعر زندگی است

شعر
بنشین چای بیاورم است 
آنجا که ماندن را بهانه می شود 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر