سه‌شنبه، آبان ۲۳

شاید زنانگی از همین گیسوان آغاز می شود

باید موهایم را جمع کنم 
و زیر لب آواز بخوانم 
می دانم 
همه اش زیر سر این موهاست 

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...