جمعه، آبان ۱۹

روز شمار

کار ِ جدیدم 
چهارسال و
 یازده ماه و 
یک روز و 
بیست و دو ساعت و 
سه دقیقه و 
پانزده ثانیه و
چه فایده  ...
هجده 
نوزده 
بیست 
.
.
.

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...