جمعه، آبان ۲۶

چه همه جمعه ام امروز


شور می زند دلم 
در آرامش عصر ِ پاییزی جمعه
بوی نبودن ات تند است
جمعه ام امروز ...

هیچ نظری موجود نیست:

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم... سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت.

چند روزی بود دنبال یک وقت مناسب می گشتم تا مثل قدیم راحت بنویسم و آرام بگیرم ولی دریغ ...  می خواستم مفصل برایت تعریف کنم ، از تو تشکر ک...