جمعه، آذر ۱۷

تابع سینوسی بدبختی هایم

فکر کردن به بدبختی نابودگرتر از خود بدبختی است .
اوج بدبختیها روی موج سینوسی است و ما همیشه خود را در راه رسیدن به اوج می بینیم و فکر می کنیم گذشته مان فرورفتگی بوده و این برآمدگی اوج است و با گذشت زمان همین برآمدگی هم فرود به چشم می آید. 
از آن بالا چه احمقانه به نظر می رسیم :)

هیچ نظری موجود نیست:

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم... سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت.

چند روزی بود دنبال یک وقت مناسب می گشتم تا مثل قدیم راحت بنویسم و آرام بگیرم ولی دریغ ...  می خواستم مفصل برایت تعریف کنم ، از تو تشکر ک...