جمعه، آذر ۱۷

بد دردی است پاییز

هیچ کس خبردار نخواهد شد
زنی 
در همیشه ی پاییز 
دانه دانه ی برف را 
از جوانه های ارکیده جدا می کرد 
آن زن 
جا مانده بود 

هیچ نظری موجود نیست:

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم... سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت.

چند روزی بود دنبال یک وقت مناسب می گشتم تا مثل قدیم راحت بنویسم و آرام بگیرم ولی دریغ ...  می خواستم مفصل برایت تعریف کنم ، از تو تشکر ک...