چهارشنبه، دی ۲۰

پیش مرگان همایونی

امروز این مطلب را می خواندم که" ميدونيد از كي باب شد كه" اول خانم ها" يا"خانم ها مقدم هستند". اين موضوع از عصر غار نشيني انسان باب شد. چطوري؟ اينطوري كه انسان غار نشين هر وقت مي خواست برود تو غار اول خانم ها را مي فرستاد كه اگر حيوان درنده اي آنجا بود اول آنها را بخورد و يا وقتي ميخواست از غار خارج شود اول خانم ها را مي فرستاد كه اگر باز حيوان درنده كمين كرده باشد اول خانم ها را بخورد  خلاصه اين موضوع از آن موقع تا به حال باب شد."  دیدم اِ چقدر راست می گوید و من شدیدا این موضوع را باور دارم با این تفاوت که هنوز خورده نشده ام ...
 یاد خودم افتادم وموجود غارنشینم که فوبیای سگ دارد و از ترس اینکه یک وقت درب آسانسور یا درب ورودی ساختمان باز شود و یک سگ بیاید بیرون و حتی نگاهش نکرده داد بزند و فرار کند و آبرویمان جلوی در و همسایه برود همیشه پشت سر من وارد می شود که البته در این مورد که سگ ها هنوز آدمخوار نیستند و سر و صدا هم باعث آبروریزی می شود هیچ مشکلی با پیش مرگ بودن ندارم ، راستی یک شب که هنوز این قانون "خانم ها مقدم هستند" در خانه مان رعایت نمی شد و لامپ راهرویمان هم سوخته بود، منتظر آسانسور بودیم و طبق روال قبل از قانون تقریبا چسبیده به در منتظر بود که درب آسانسور باز شد و سگ ژرمن شپرد همسایه خیلی شیک و مجلسی بیرون آمد و موجود غارنشین من چنان فریادی زد که صاحب سگ کم مانده بود سکته کند و سگ بدبخت هم وحشت کرد و از صدای فریاد شروع کرد پارس کردن و غارنشین ما هم در راهروی غار می دوید و من و صاحب سگ بهت زده تماشا می کردیم و در آخر جناب همسایه چنان نگاهی کرد که در همان لحظه قانون "اول خانم ها" در سرزمین ما وضع شد.

هیچ نظری موجود نیست:

پاییز بود، پا لیز بود ...

می خواستم بنویسم حالم خیلی خوب است ، از آن خوب هایی که منتظرم هر لحظه خبر خوشی برسد و خوب تر شوم . ته دلم جای یک شادی بزرگتر ضعف می رفت ، ...