پنجشنبه، بهمن ۱۲

کاش از آن خانواده هاش بودیم

ما از آن خانواده ها نبودیم و هنوز هم نیستیم که رفتن افتخارمان باشد و این اصلا خوب نیست ، دلبستگی زیاد ِ والدین که آنها را پیر و غصه دار می کند و فرزندان را یا بی خیال و یا راکد و وابسته 

هیچ نظری موجود نیست:

دست خودم نیست

فصل شکوفه ها بود  من شدم شکوفه ای که تو عاشقش شدی و  شاید هیچ فکر  ِخزان کردنم نبودی. عاشق بهارم شدی و نمی دانستی من دختر پاییزم.  ...