سه‌شنبه، فروردین ۶

هزار وعده‌ی خوبان

خوب می دانم
زمستان را هم به وعده ی آمدنت زمین گیر کرده ای 
تو در جیب هایت کمی بهار نداری؟

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...