پا به ماه

در من 
زنی است 
پا به ماه 
که 
امروز فهمید 
نوزادش ناقص است ....

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب