نامه ی بی منزل

من 
نامه ی فدایَ ت شوم 
در دستان ِ پستچی مست ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب