حکم آنچه تو اندیشی

مرام ِرفاقت که شکوه نشناسد 

به هرکجا که بخواهی 
رها کنم من را ....

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب