رنگ رخساره

تو
 لبخند می بینی 
و من 
سختی صبوری 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب