تمام روزها جمعه است

گیرم که غروب جمعه هم گذشت 

با بی قراری باقی روزها چه کنم؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب